Wonen in Belgie

Als u van plan bent om in België te komen wonen, moet u afhankelijk van uw persoonlijke situatie enkele formaliteiten vervullen en in het bezit zijn van de nodige verblijfsdocumenten:

  • U bent Belg, heeft een tijdje in het buitenland gewoond en bent van plan om terug te keren.
  • U bent buitenlander en wil in België komen wonen.

Persoonlijke goederen

Meer dan waarschijnlijk wilt u tijdens uw verhuizing ook uw persoonlijke goederen met u meenemen. Kan dat zomaar? Zijn er douaneformaliteiten te vervullen en/of taksen te betalen?

 

Als u in België woont en inkomen uit Nederland hebt, krijgt u te maken met 2 landen die belasting kunnen heffen over dat inkomen. België kan belasting heffen omdat u in België woont en Nederland kan belasting heffen omdat u inkomen uit Nederland geniet. Om te voorkomen dat beide landen over hetzelfde inkomensbestanddeel belasting heffen, hebben België en Nederland onderling afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een belastingverdrag. Aan de hand van dit verdrag kan worden vastgesteld welk land het recht heeft om belasting te heffen.

Belastingen en sociale zekerheid

Het is belangrijk dat u voldoende informatie inwint over hoe België precies in elkaar zit. Hoe zit het bijvoorbeeld met de sociale zekerheid en wat is de situatie op fiscaal gebied?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>